top of page

Připravované
koncerty 33. ročníku

(2024 - 2025) 

út 29.10. 2024 I 19.30 I Dvořákova síň Rudolfina

Slavnostní zahájení 33. ročníku
 Rok české hudby

Václav Hudeček – housle,
Lucie Kaňková – soprán,
Aleš Briscein – tenor,
Michal Onufer – bas,
Kühnův dětský sbor,
Plzeňská filharmonie,
dirigent Tomáš Brauner
B. Smetana, A. Dvořák ad.

út 19.11. 2024 I 19.30 I Sál Pražské konzervatoře  

Můj vzor
setkání studentů s inspirujícími osobnostmi

Václav Hudeček – housle,
sólisté - nejlepší studenti Pražské konzervatoře,
Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře,
dirigent Jan Talich
B. Smetana, A. Dvořák, J. Suk

st 18.12. 2024 I 19.30 I Aula ČVUT – Betlémská kaple

Vánoční setkání 
závěr Roku české hudby

Václav Hudeček – housle,
Mikael Ericsson – violoncello,
Český komorní orchestr a sólisté,
Kühnův dětský sbor
B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, P. Eben, české a evropské vánoční písně

út 21.1. 2025 I 19.30 I Sál Pražské konzervatoře  

Tance pro čtyři ruce
 

Václav Hudeček – housle,

Ivan a Lukáš Klánští – klavír,

vítěz klavírní soutěže
A. Dvořák ad.

út 25.2. 2025 I 19.30 I Sál Pražské konzervatoře

Kvarteto kompleto

(první úplné smyčcové kvarteto)

Václav Hudeček – housle,
Kristina Nouzovská Fialová – viola,
Petr Nouzovský – violoncello, I
ndi Stivín - kontrabas
J.S. Bach, A. Vivaldi, mladí čeští autoři

út 25.3. 2025 I 19.30 I Sál Pražské konzervatoře 

Bohové a Bohémové
 

Václav Hudeček – housle,
Trio Bohémo,
Kvarteto Apollon
B. Britten, L. Janáček

Út 22.4. 2025 I 19.30 I Aula ČVUT - Betlémská kaple

Koncert díků
(oslava 80. výročí ukončení světové války)

Václav Hudeček – housle,
Emil Rovner – violoncello,
Štěpán Rak a Matěj Rak – kytara,  
Barocco sempre giovane  a hosté
P.I. Čajkovskij, G. Gershwin, Š. Rak ad.

* Změna programu vyhrazena
bottom of page